• ซ่อมถนน ม.5 หนองไม้หอม ซอย 5
  • ข่าวประชาสัมพันธอบต.ช้างทูนร่วมกับปศุสัตว์อำเภอบ่อไร่ จะให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัข