ถาม: สามารถติดต่อ อบต.ช้างทูน ได้ทางไหนบ้างคะ

ตอบ: โทรศัพท์ : 039 – 510-132

 

ถาม: อบต.ช้างทูน เปิดทำการกี่โมงค่ะ

ตอบ: เวลา 8:30น. ถึง 16.30น.