โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงานสรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญและวิธีการดำเนินงานสถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสาร ของ อบต.ช้างทูน

Download (PDF, 1.28MB)

โครงสร้างองค์กร

 

Download (DOCX, 28KB)