รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
จำนวน 1 อัตรา

ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
จำนวน 1 อัตรา

ผู้ประสงค์จะรับสมัครขอรับใบสมัครหลักฐานด้วยตนเองได้ที่ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลช้างทูน อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด

ตั้งแต่ที่ 15-24 พฤษภาคม 2562
เวลา 08.30 น.- 16.30 น.
(ในวันและเวลาราชการ)

 

 

 

 

https://www.facebook.com/changtoonn/photos/pcb.2341254059480765/2341253389480832/?type=3&theater

 

Write a Reply or Comment