รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ✅ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา จำนวน 1 อัตรา (สังกัดกองช่าง) ผู้ประสงค์จะรับสมัครขอรับใบสมัครหลักฐานด้วยตนเองได้ที่ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลช้างทูน อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด ตั้งแต่ที่ 2-10 มกราคม 2563 เวลา 08.30 น.- 16.30 น. (ในวันและเวลาราชการ)

Write a Reply or Comment