รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานในรอบหนึ่งปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานในรอบหนึ่งปี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช้างทูน
เสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช้างทูน

 

Download (PDF, 6.26MB)

Write a Reply or Comment