กิจกรรมจิตอาสาภัยพิบัติ ติดธงแสดงสัญลักษณ์กักตัวและแจกหน้ากากอนามัยให้กับประชาชนที่ยังไม่ได้รับ

กิจกรรมจิตอาสาภัยพิบัติ
ติดธงแสดงสัญลักษณ์กักตัวและแจกหน้ากากอนามัยให้กับประชาชนที่ยังไม่ได้รับ

Write a Reply or Comment