ประกาศรายชื่อเกษตรกรได้รับการโอนเงินโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัส co-vid 19 โดยเริ่มโอนเงิน วันที่ 18 พ.ค. 63 เป็นต้นไป

Write a Reply or Comment