ประชาสัมพันธ์ 👉 กรณีประกาศปิดจังหวัดตราด ▶️ บุคคลที่มีเหตุผลความจำเป็นต้องออกนอกเขตจังหวัด ให้ยื่นคำขอต่อนายอำเภอและต้องกักตัวเองตามกำหนดหลังกลับเข้ามาในพื้นที่ 👉กรณีประกาศห้ามออกนอกเคหะสถานตั้งแต่เวลา 22.00-04.00น. ▶️ บุคคลที่มีเหตุผลความจำเป็นต้องออกนอกเคหะสถานในห้วงเวลาด้งกล่าว ให้ยื่นคำร้องตามแบบฟอร์มได้ที่อบต. ครับ

Write a Reply or Comment