สำรวจข้อมูลพนักงาน/ลูกจ้างและผู้ประกอบการ ที่ได้รับผลกระทบจากกรณีที่จังหวัดได้มีประกาศปิดสถานที่เป็นการชั่วคราวจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) สามารถยื่นแจ้งข้อมูลได้ที่ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลช้างทูน

Write a Reply or Comment