โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ครบรอบ 1 ปี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ครบรอบ 1 ปี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
วันที่ 13 พฤษภาคม 2563 ว่าที่ร้อยตรี พิเชียน ลิมป์หวังอยู่ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานจัดโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ครบรอบ 1 ปี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งจังหวัดตราด โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตราด สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทุกแห่ง อำเภอบ่อไร่ อบต.ช้างทูน และผู้นำชุมชน ร่วมกันจัดขึ้นบริเวณรอบสระน้ำบ้านหนองแฟบ หมู่ที่ 3 ตำบลช้างทูน อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด

 

Write a Reply or Comment