องค์การบริหารส่วนตำบลช้างทูน info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
ช้างทูน
อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด
ตำบลน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม ก้าวนำการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิต น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน

แจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกร้ำทางสาธารณะที่ไม่ชอบด้วยกฏหมาย
assistant_photo แจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกร้ำทางสาธารณะที่ไม่ชอบด้วยกฏหมาย
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร-อิเล็กทรอนิกส์ของทางราชการ
check_box ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อิเล็กทรอนิกส์ของทางราชการ
folder ประกาศพนักงานดีเด่น
photo ประกาศรายชื่อพนักงานส่วนตำบลผู้มีผลการปฏิบัติอยู่ในระดับดีเด่นรอบการประเมิน ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 2 ครึ่งปีหลัง poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23 |
photo ประกาศรายชื่อพนักงานจ้างตามภารกิจผู้มีผลการปฏิบัติงานในระดับดีเด่นประจำปี งบประมาณ 2563 ครั้งที่ 2 ครึ่งปีหลัง poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23 |
photo เรื่อง : ประกาศรายชื่อพนักงานจ้างตามภารกิจผู้มีผลคะแนนตามปฏิบัติงานในระดับดีเด่น ปี 2563 ครึ่งปีแรก poll
เผยแพร่วันที่ : 15 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 145 |
photo เรื่อง : ประกาศรายชื่อพนักงานจ้างตามภารกิจผู้มีผลคะแนนตามปฏิบัติงานในระดับดีเด่น ปี 2562 ครึ่งปีหลัง poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 136 |
photo ประกาศรายชื่อพนักงานจ้างตามภารกิจผู้มีผลคะแนนตามปฏิบัติงานในระดับดีเด่น ปี 2562 ครึ่งปีแรก poll
เผยแพร่วันที่ : 15 เมษายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 128 |
1 - 5 (ทั้งหมด 5 รายการ) 1
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายเกษม มั่นคง
นายก อบต.ช้างทูน
นายเกษม มั่นคง
นายก อบต.ช้างทูน

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 61