องค์การบริหารส่วนตำบลช้างทูน info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
ช้างทูน
อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด
ตำบลน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม ก้าวนำการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิต น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน
สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 2
เดือนนี้ 5,189
เดือนที่แล้ว 9,624
ทั้งหมด 47,353

account_box สมาชิกสภา
นายประยุทธ เนียมหอม
ประธานสภา
โทร : 092-2855386
นายประยุทธ เนียมหอม
ประธานสภา
โทร : 092-2855386
นายประดิษฐ์ ถนัดวัน
รองประธานสภา
โทร : 0890995865
นายประดิษฐ์ ถนัดวัน
รองประธานสภา
โทร : 0890995865
นางสาวดรุณี แสงคล้อย
เลขานุการสภา
โทร : 0892131877
นางสาวดรุณี แสงคล้อย
เลขานุการสภา
โทร : 0892131877
นายพนม สมศรี
สมาชิกสภาหมู่ที่ี 1
โทร : 0871508306
นายพนม สมศรี
สมาชิกสภาหมู่ที่ี 1
โทร : 0871508306
นายจิรศักดิ์ ทันลักษณ์
สมาชิกสภาหมู่ที่ 2
โทร : 0800987407
นายจิรศักดิ์ ทันลักษณ์
สมาชิกสภาหมู่ที่ 2
โทร : 0800987407
นายศิริพงษ์ ดีป้องไฟ
สมาชิกสภาหมู่ที่ 3
โทร : 0989154356
นายศิริพงษ์ ดีป้องไฟ
สมาชิกสภาหมู่ที่ 3
โทร : 0989154356
นายจำเป็น สายสังข์
สมาชิกสภาหมู่ที่ 3
โทร : 0923459232
นายจำเป็น สายสังข์
สมาชิกสภาหมู่ที่ 3
โทร : 0923459232
นายอำนวย โกฐสอน
สมาชิกสภาหมู่ที่ 4
โทร : 0861112682
นายอำนวย โกฐสอน
สมาชิกสภาหมู่ที่ 4
โทร : 0861112682
นายประสงค์ ทัศพันธ์
สมาชิกสภาหมู่ที่ 4
โทร : 0810030736
นายประสงค์ ทัศพันธ์
สมาชิกสภาหมู่ที่ 4
โทร : 0810030736
นายไพบูลย์ อารีพันธุ์
สมาชิกสภาหมู่ที่ 6
โทร : 0860129357
นายไพบูลย์ อารีพันธุ์
สมาชิกสภาหมู่ที่ 6
โทร : 0860129357
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายเกษม มั่นคง
นายก อบต.ช้างทูน
นายเกษม มั่นคง
นายก อบต.ช้างทูน