องค์การบริหารส่วนตำบลช้างทูน info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
ช้างทูน
อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด
ตำบลน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม ก้าวนำการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิต น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน

แจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกร้ำทางสาธารณะที่ไม่ชอบด้วยกฏหมาย
assistant_photo แจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกร้ำทางสาธารณะที่ไม่ชอบด้วยกฏหมาย
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร-อิเล็กทรอนิกส์ของทางราชการ
check_box ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อิเล็กทรอนิกส์ของทางราชการ
camera_alt ภาพกิจกรรม
การประชุมประชาคมท้องถิ่น การกำหนดแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 ในวันที่ 16 กันยายน 2564 [16 กันยายน 2564]
ขอขอบคุณ คุณนันทวัฒน์ กำเนิดศิลป์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด ที่มอบถุงยังชีพให้กับอบต.ช้างทูน [14 กันยายน 2564]
อบต.ช้างทูน ร่วมกับ อบจ.ตราด มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ยากไร้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 [8 กันยายน 2564]
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม อบต.ช้างทูน [7 กันยายน 2564]
วิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่ได้ดำเนินโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนและพัฒนานวัตกรรมต่อยอดเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ชุมชน” [2 กันยายน 2564]
ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้พิการในโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สภาสงเคราะห์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 12... [14 สิงหาคม 2564]
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช้างทูน สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ วาระที่ ๒-๓ พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ [13 สิงหาคม 2564]
กิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดศาลาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา [13 สิงหาคม 2564]
กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ [12 สิงหาคม 2564]
ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพและได้ดำเนินการพ่นยาฆ่าเชื้อในบริเวณพื้นที่เสี่ยงติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา (covid-19) [5 สิงหาคม 2564]
1 - 10 (ทั้งหมด 76 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายเกษม มั่นคง
นายก อบต.ช้างทูน
นายเกษม มั่นคง
นายก อบต.ช้างทูน

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 140