องค์การบริหารส่วนตำบลช้างทูน info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ช้างทูน
อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด
Chang Thun Subdistrict Administrative Organization

ตำบลน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม ก้าวนำการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิต น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน

แจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกร้ำทางสาธารณะที่ไม่ชอบด้วยกฏหมาย
assistant_photo แจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกร้ำทางสาธารณะที่ไม่ชอบด้วยกฏหมาย
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร-อิเล็กทรอนิกส์ของทางราชการ
check_box ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อิเล็กทรอนิกส์ของทางราชการ
องค์การบริหารส่วนตำบลช้างทูน ได้รับมอบถุงยังชีพจากสมาคมประชาคมคนตาบอดไทย และส่งมอบให้กับคนพิการทางสายตา ที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จำนวน 2 ราย
รายละเอียด : องค์การบริหารส่วนตำบลช้างทูน ได้รับมอบถุงยังชีพจากสมาคมประชาคมคนตาบอดไทย และส่งมอบให้กับคนพิการทางสายตา ที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จำนวน 2 ราย
ผู้โพส : admin
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 126