องค์การบริหารส่วนตำบลช้างทูน info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ช้างทูน
อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด
Chang Thun Subdistrict Administrative Organization

ตำบลน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม ก้าวนำการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิต น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน

แจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกร้ำทางสาธารณะที่ไม่ชอบด้วยกฏหมาย
assistant_photo แจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกร้ำทางสาธารณะที่ไม่ชอบด้วยกฏหมาย
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร-อิเล็กทรอนิกส์ของทางราชการ
check_box ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อิเล็กทรอนิกส์ของทางราชการ
ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลช้างทูน ประชาสัมพันธ์ผ่านรถเคลื่อนที่วันแรก….เชิญชวนให้ประชาชนตำบลช้างทูน ร่วมใจ “ไทยโหวต คนไทยพร้อมใช้สิทธิ”เลือกตั้ง อบต.
รายละเอียด : ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลช้างทูน ประชาสัมพันธ์ผ่านรถเคลื่อนที่วันแรก….เชิญชวนให้ประชาชนตำบลช้างทูน ร่วมใจ “ไทยโหวต คนไทยพร้อมใช้สิทธิ”เลือกตั้ง อบต. วันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.00 - 17.00 น. ณ หน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีชื่ออยู่ ย้ำ‼️ลูกหลานช่วยบอกปู่ย่า-ตายาย ลุงป้า-น้าอา สีบัตรเลือกตั้งที่ใช้ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล "นายกฯ" สีแดง "สมาชิกฯ" สีน้ำเงิน #รถประชาสัมพันธ์วันที่สองวันที่สาม #28พฤศจิกายน64 #เลือกตั้งอบต
ผู้โพส : admin
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 133