ชื่อเรื่อง : เปิดรับสมัคร อพม.
ชื่อไฟล์ : 8xPJy1mMon102038.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
รายละเอียด : เปิดรับสมัคร อพม. ( ถึงวันที่ 15 มกราคม 2564) อพม. คือ อาสาสมัครที่ปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ในชุมชนอยู่แล้ว และสนใจเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อท้องถิ่นของตนเอง บทบาทหน้าที่ อพม. 1. นำเสนอข้อมูลสถานการณ์ปัญหาสังคมที่เกิดขึ้นในชุมชน และผู้ได้รับผลกระทบเพื่อนำไปสู่การเฝ้าระวังหรือป้องกันและแก้ไขปัญหา (ชี้เป้า เฝ้าระวัง) 2. ประสานการดำเนินงานกับเครือข่ายทุกระดับ ทั้งการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหา การป้องกันแก้ไขปัญหา และการฟื้นฟูผู้ประสบภัยธรรมชาติ (เชื่อมกลุ่มเดิม-สร้างเสริมกลุ่มใหม่) 3. ผลักดันหรือกระตุ้นให้ชุมชนร่วมกันจัดทำแผนชุมชนเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาสังคมของชุมชน (ร่วมใจทำแผนชุมชน) เชิญชวนประชาชนมาเป็นอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) สอบถามรายละเอียดโทร.039-510132 ใบสมัคร https://drive.google.com/.../1yMmGiR6mGyl5bRbCt5D.../view... หรือสมัครได้ที่ อบต.ช้างทูน และ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด #อพม