ชื่อเรื่อง : ข่าวประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือผู้ที่เดินทางมาจากต่างจังหวัด
ชื่อไฟล์ : 9kqqkfjMon45626.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
รายละเอียด : ร่วมรับผิดชอบต่อสังคมมาจากพื้นที่ต่างจังหวัด แจ้งรายงานตัวกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข/อสม. ผู้นําชุมชนในพื้นที่ทันทีที่เดินทางมา ถึงตำบลช้างทูน "ร่วมรับผิดชอบต่อสังคม มาจากต่างจังหวัด แจ้งรายงานตัว กับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข/อสม/ผู้นำชุมชนในพื้นที่ ทันทีที่เดินทางมาถึงตำบลช้างทูน