ชื่อเรื่อง : ข่าวประชาสัมพันธ์โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2564ภายใต้การดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี
ชื่อไฟล์ : TWogaD2Fri42836.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
รายละเอียด : **หมายเหตุ**สำหรับผู้ที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนสัตว์เลี้ยงไว้ สามารถมาลงทะเบียนเพิ่มเติมและมารับวัคซีนได้ ในวันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน 2564****