ชื่อเรื่อง : การจัดกิจกรรม“วันท้องถิ่นไทย” 117 ปี ท้องถิ่นไทย เพื่อรำลึกใน พระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และเพื่อให้สาธารณชนให้เห็นความสำคัญของการปกครองส่วนท้องถิ่นอันเป็นรากฐานของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
รายละเอียด : การจัดกิจกรรม“วันท้องถิ่นไทย” 117 ปี ท้องถิ่นไทย เพื่อรำลึกใน พระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และเพื่อให้สาธารณชนให้เห็นความสำคัญของการปกครองส่วนท้องถิ่นอันเป็นรากฐานของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ในวันที่ 18 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น. ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา องค์การบริหารส่วนตำบลช้างทูน #พบกันนะค่ะ
ชื่อไฟล์ : Xd9GUdPTue113304.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้