ชื่อเรื่อง : ประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลช้างทูน ขยายเวลาจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
รายละเอียด : จากเดิมชำระภายในเดือนเมษายน 2565 ขยายเป็นชำระภายในเดือนมิถุนายน 2565 ทั้งนี้เพื่อบรรเทาผลกระทบของประชาชนจากสถานะการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
ชื่อไฟล์ : UcyIcw7Wed35047.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้